Om os

normal
normal
Left
Om os

Læs mere om Skolens Venner

Om Skolens Venner

Skolens venner er en forening af frivillige, der giver en hånd med i skolen. Vi arbejder for, at så mange børn som muligt mærker, at de bliver set og hørt – at de oplever at få positiv opmærksomhed.

Vi mener, at skolevennerne gennem den tryghed, som deres tillid, omsorg og nærvær skaber, er med til at løfte elevernes selvværd, som er en vigtig forudsætning for læring, et godt skoleliv og senere også voksenliv.    

Når der er en skoleven i klassen, får læreren bedre tid til den enkelte elev. Det styrker relationerne mellem lærer og elev og samtidig med, at eleverne får opmærksomhed fra skolevennen, betyder det, at eleverne alt i alt får mere voksenkontakt. Skolevenner er derved med til at styrke elevernes personlige, sociale og faglige udvikling.

Skolens Venner medvirker til at skabe kontakt mellem lokalsamfundet og skolerne. En kontakt, som skaber respekt for lærernes arbejde i befolkningen, og som åbner skolerne for den verden, der eksisterer uden for skolens mure. Skolevenner giver også øget mulighed for at organisere undervisningen, hvor der kræves flere voksnes tilstedeværelse.

Skolens Venner sikrer kvaliteten i samarbejdet med skolevenner på skolerne gennem samtaler med både den frivillige skoleven, læreren og skolens kontaktperson. Skolens Venner har erfaring med, hvordan man får det bedste ud af frivillige på skolerne og deler denne viden med både skoler og frivillige. Til støtte for det gode samarbejde har Skolens Venner også udarbejdet en venskabsaftale, der ligeledes sikrer, at skolevenskabet bliver til alles bedste.

Frivillige skolevenner oplever at gøre en forskel, får gode oplevelser,  glæder og relationer til elever, lærere og andre skolevenner. Som forening giver Skolens Venner sine skolevenner et netværk og tilbyder deltagelse i forskellige arrangementer og sammenkomster i lokalforeningerne, hvor vi også kan dele glæder og oplevelser fra livet som skoleven.

Skolens Venner indsamler erfaringer om arbejdet som skoleven fra såvel praksis som forskningsresultater om brugen af skolevenner fra den pædagogiske forskning i ind- og udland. Vi vil på sigt formidle denne viden til gavn for styrkelsen af skolevensordningen.

Det er vigtigt for os at understrege, at brugen af frivillige hverken kan eller skal erstatte fagprofessionelt personale. Skolevenner indgår kun i lærerstyrede aktiviteter som en støtte til eleverne. Det bærende element i Skolens Venner er klare retningslinjer og tydelige roller. Vi respekterer lærerne som de fagligt professionelle og hjælper dem under deres ledelse.

Derfor samarbejder vi med Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og De Frie Skolers Lærerforening, som støtter vores indsats for frivillige skolevenner på skolerne.

grey
Left