Videncenter

normal
grey
Left
Vores videncenter samler tankerne

Vi har en vision om at samle idéer og gode metoder i vores videncenter

Kvalificering af arbejdet med frivillige i skolerne

Skolens Venner ønsker at samle viden om, hvordan man får det bedste ud af at have frivillige skolevenner i skolen.  Med en støtte fra Trygfonden i 2017 kom vores ambition inden for rækkevide. 

Årshjulet

Skolens venner har lavet et årshjul, der hjælper skolerne med at holde fast i deres Skolevenner.

Venskabsaftalen

Læs vores venskabsaftale

Hvorfor bruge frivillige i skolerne?
Gode relationer og dialog

Skolens Venner tror på at gode relationer og dialog er vejen til det gode skoleliv. I følge Professor Per Fibæk Laursen på DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, er dialog det centrale i god undervisning. 

TrygFonds projekt fra Skolens Venner i Gribskov

For 3 år siden henvendte Merete Drud sig til frivilligcenteret i Gribskov kommune. Hun havde nogle år været frivillig hjælper på forskellige skoler i kommunen og ville gerne udbrede skolevenner til flere skoler, elever og borgere.

Gode råd til til skolerne om at have frivillige

Lav en tydelig rollefordeling og snak om samarbejdet 

Det er læreren, der styrer samarbejdet, og skolevennen hjælper eleverne ud fra lærerens ønsker. Skab gensidig tillid og respekt i samarbejdet og sørg for løbende dialog mellem den frivillige og læreren. 

 

 

 

Involver forældre og skolebestyrelse

Det skaber tillid, hvis skolen introducerer samarbejdet med skolevenner på skolen. Det kan ske på et forældremøde, hvor den frivillige bliver præsenteret for klassens forældre og blive kommunikeret på intranettet.

 

 

 

Hele skolens personale skal inddrages i samarbejdet med skolevenner på skolen

Det er vigtigt at samarbejdet mellem de frivillige og personalet ikke bliver til belastning for medarbejderne. Den frivilliges indsats skal være et positivt supplement i dagligdagen. Det er ligeledes vigtigt at understrege overfor lærerne på skolen, at de ikke går glip af andre ressourcer, fordi de har en skoleven i klassen.


 

 

Udpeg en kontaktperson eller to blandt lærergruppen

Skolens kontaktperson samarbejder med den lokale afdeling af Skolens Venner og skal også byde den frivillige velkommen, vise vedkommende til rette og besvare eventuelle spørgsmål. Det skaber tryghed for både personale og frivillige.

 

 

 

Gør skolevenner synlige både på hjemmesiden og på skolen

Det er vigtigt, at de frivillige skolevenner bliver synlige, så både elever, forældre og personale ved, at de er på skolen. Det kan ske ved at hænge billeder med navn af skolevennerne på gangen og informer på skolens hjemmeside i forbindelse med Åben Skole, at skolen samarbejder med Skolens Venner. 

 

 

 

Inviter skolevenner med til arrangementer på skolen

Det styrker samarbejdet og er med til at fastholde de frivillige. 

 

 

 

 

Løbende inddragelse og evaluering

Det er en god idé, at skolen arrangerer evalueringsmøder. Her kan lærere og frivillige evaluere og få talt om, hvordan det går. 

 

 

 

Vær informativ over for de frivillige

Fortæl, hvis der sker ændringer på skolen eller i det daglige arbejde, som er relevant for de frivillige. Lån den frivillige de bøger, som eleverne bruger, hvis det giver mening.

 

 

 

Støt også skolevennen, hvis der sker noget alvorligt

Hvis der sker alvorlige hændelser, påvirker det hele klassen. Tag derfor også en snak med skolevennen om det.

 

 

 

Klæd den frivillige på

Læreren i klassen kan sende årsplanen til den frivillige, så vedkommende er orienteret i de overordnede temaer i undervisningen. Nogle lærere vælger også at sende ugeplaner til de frivillige. Det er op til det enkelte samarbejde, hvad der passer godt.

grey
Full
Download vores pjecer og foldere om frivillighed, rekruttering og samarbejde

I forbindelse med arbejdet med kvalificering af frivillige i skolerne, udarbejder vi i løbet af 2019 en række foldere, som du kan læse nærmere om her eller downloade.